Inflammatoire borstkanker

Project 1

セルフチェック・キャミ

Het inflammatoir borstcarcinoom (IBC) is een zeldzame maar heel agressieve vorm van borstkanker. Gelukkig is slechts 1 tot 5 % van alle invasieve borstkankers een inflammatoir borstcarcinoom. De 5-jaarsoverleving, die bij andere types van borstkanker bijna 90% bedraagt, is bij IBC gemiddeld slechts 50%. Vrouwen met deze vorm van borstkanker zijn vaak ook wat jonger waardoor de impact op het gezin groot kan zijn. De naam is afgeleid van de symptomen; de borst is rood, gezwollen en soms pijnlijk, alsof er een ontsteking is. Het gaat echter niet om inflammatie of ontsteking, maar om kankercellen die de lymfevaten van de huid blokkeren. Er is vaak uitgebreid carcinoom in grote delen van de borst. De oksellymfeknopen zijn bijna steeds aangetast en uitzaaiingen in andere organen komen vaak voor bij diagnose. Dit alles zorgt ervoor dat IBC in de regel wat later wordt ontdekt. De patiënt en arts worden soms immers op het verkeerde been gezet, denkende dat het gaat om een ontsteking en niet om kanker. Door de uitgebreidheid van de ziekte bij diagnose en het snelle verloop is deze vorm van borstkanker ook niet altijd succesvol te behandelen. Dit zijn allemaal redenen waarom het Oncologisch Centrum GZA al jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar IBC uitvoert.

Zowel het bevorderen van vroegdiagnostiek als onderzoek naar de biologie van deze agressieve vorm van borstkanker zijn noodzakelijk en vormen het doel van het onderzoek naar IBC in het ziekenhuis Sint-Augustinus. Door kennis te verwerven over de biologie van IBC kan immers een meer doeltreffende behandeling worden ontwikkeld.

De Afdeling Oncologische Research als internationale leider op vlak van IBC-onderzoek

Er houden zich wereldwijd slechts een beperkt aantal onderzoeksgroepen bezig met IBC. Omdat het om een zeldzame ziekte gaat, is het vaak moeilijk om voldoende patiënten te verzamelen om ‘vertalend’ wetenschappelijk onderzoek te doen, onderzoek gebaseerd op een wisselwerking tussen kliniek en laboratorium. De onderzoekers van het Oncologisch Centrum zijn hierin geslaagd door de oprichting van het Expertisecentrum IBC als onderdeel van de Borstkliniek GZA en door aandacht voor bemonstering van lichaamsmateriaal van patiënten met IBC in de biobank van de Afdeling Oncologische Research. Daarenboven werd in 2008 door Dr Luc Dirix in samenwerking met onderzoekers van Frankrijk en de Verenigde Staten het Inflammatory Breast Cancer International Consortium opgericht. Dit consortium bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking met als uiteindelijk doel om een wetenschappelijke doorbraak te verwezenlijken die de toekomst van patiënten met IBC aanzienlijk zal verbeteren. De Afdeling Oncologische Research bekleedt dus op dit vlak een unieke positie in België en leidt internationaal mee het IBC-onderzoek. Getuige hiervan zijn de talrijke wetenschappelijke publicaties samen met internationale partners van het IBC-IC.

Een Oncologisch Centrum met een onderzoekstraditie naar IBC van 20 jaar

Het team van het Oncologisch Centrum in het ziekenhuis Sint-Augustinus heeft een onderzoekstraditie van 20 jaar wat betreft IBC.

Een eerste belangrijke doorbraak in 2003

In 2003 publiceerde het een eerste belangrijk resultaat. Er werd aangetoond dat door een inflammatoir borstcarcinoom meer nieuwe bloedvaten worden aangemaakt, ook ‘angiogenese’ genoemd, dan door andere types borstcarcinoom. Deze bloedvaten zijn belangrijk voor de groei van de tumor en kunnen een aangrijpingspunt vormen voor nieuwe behandelingsvormen. Ook werd opgemerkt dat de kankercellen van een inflammatoir borstcarcinoom sterker aan elkaar gehecht zijn (door E-cadherine) dan andere borstkankercellen. Deze bevinding werd door talrijke groepen bevestigd en wijst op een specifieke vorm van groei en uitzaaiing van IBC die men ‘collectieve migratie’ noemt: de kankercellen verplaatsen zich in het lichaam van de patiënt als groepjes en niet individueel. De publicatie van 2003 werd inmiddels 50 maal geciteerd in andere wetenschappelijke artikels. Het team bevestigde de actieve angiogenese in IBC maar beschreef in 2004 ook dat IBC talrijke factoren aanmaakt die de opbouw van lymfevaten stimuleren. Hierdoor werd een verklaring gegeven voor de frequente uitzaaiingen die worden waargenomen bij patiënten met IBC. De lymfevaten vormen immers de ontsnappingsroute voor kankercellen op weg naar andere organen. Ook deze publicatie werd vaak geciteerd door andere onderzoekers wereldwijd (70 maal). Daarenboven werd dit resultaat verder gevalideerd door een bijkomende studie van het team in 2005, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Clinical Cancer Research.

Een belangrijke doorbraak kwam er verder in 2005 met de studie die aantoonde dat in IBC een specifieke verzameling van genen actief zijn, waaronder het gen dat codeert voor NF-kappaB. NF-kappaB stuurt in een tumor processen aan die groei en uitzaaiing bevorderen en blijkt een belangrijke factor om de biologie van IBC te verklaren. Deze bevindingen van het team van Sint-Augustinus werden door onafhankelijke onderzoekers bevestigd. De publicatie van 2005 werd inmiddels bijna 40 maal wereldwijd geciteerd. Het resultaat werd door het onderzoeksteam van het ziekenhuis Sint-Augustinus bevestigd in 2006 tot 2009 door het toepassen van geavanceerde moleculaire onderzoekstechnieken. In 2018 verscheen een studie in Cancer Research waarin het team in samenwerking met onderzoekers uit de Verenigde Staten (Duke University, North Carolina) de rol van NF-kappaB bij IBC verder uitwerkt en een behandelingsstrategie voorstelt.

Een tweede doorbraak in IBC-onderzoek volgde in 2013

Een tweede belangrijke eigenschap van IBC werd ontdekt in 2013 na samenwerking met verschillende partners van het internationale netwerk. Door het analyseren van de genexpressiegegevens van drie onderzoeksgroepen werd opgemerkt dat TGFbeta onderdrukt wordt in IBC in vergelijking met andere types van borstkanker.  Deze bevindingen verschenen ook in Clinical Cancer Research, een van de belangrijkste tijdschriften in de wereld van het kankeronderzoek. TGFbeta speelt een rol bij de uitzaaiing van IBC via de lymfevaten waarbij een onderdrukking van TGFbeta deze manier van verspreiding van de kankercellen bevordert via collectieve migratie.

Belangrijke stappen in IBC-onderzoek

In 2009 werd een belangrijke stap genomen om de bewustwording rond IBC bij artsen te stimuleren en om een gestandaardiseerde manier van diagnose en behandeling te bewerkstelligen. In samenwerking met teams van het Inflammatory Breast Cancer International Consortium werd in het voor kankerspecialisten erg populaire en waardevolle tijdschrift Annals of Oncology een document met richtlijnen gepubliceerd. Dat dit document nu al 150 maal in andere publicaties werd aangehaald, geeft de impact van deze richtlijnen aan. In 2012 werden aangepaste richtlijnen opgenomen in het boek ‘Inflammatory Breast Cancer: An Update’. Medewerkers van het Oncologisch Centrum van het ziekenhuis Sint-Augustinus namen verschillende hoofdstukken van dit boek voor hun rekening.

In 2014 werd door het team van Sint-Augustinus aangetoond dat de immuuncellen in IBC een rol spelen bij de werkzaamheid van chemotherapie. Deze waarneming heeft onderzoeksactiviteiten teweeggebracht die nu nog steeds aan de gang zijn met het doel de immuuncellen die aanwezig zijn in het inflammatoire borstcarcinoom te karakteriseren. In 2021 werd, bijvoorbeeld, aangetoond dat talrijke van de inhibitoren van een immuunreactie die tegen de tumor is gericht actief zijn in inflammatoire borstcarcinomen. Vermits immuuntherapie van kanker in volle ontwikkeling is, biedt dit perspectieven voor de behandeling van patiënten met IBC.

De continuïteit van IBC-onderzoek

De volgende mijlpalen in het onderzoek naar de biologie van IBC zijn een doorgedreven analyse van de immuunstatus van dit type van borstkanker via een gespecialiseerde techniek die multiplex-immuunhistochemie heet. Hierdoor kunnen verschillende merkers tegelijkertijd worden gemeten in weefselsneden met behulp van een microscoop en geautomatiseerde beeldanalyse. Dit zal informatie verschaffen over de optimale immuuntherapie van patiënten met IBC. Een tweede mijlpaal is gebaseerd op onderzoek in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en is het bepalen van de invloed van obesitas op het verloop van IBC en het nagaan van de rol van vetcellen in deze tumor. Er is immers nog steeds geen goede verklaring voor de epidemiologische waarneming van een associatie van IBC en overgewicht.

De partners van het Oncologisch Centrum GZA voor het onderzoek naar IBC zijn verspreid over de hele wereld:

– KU Leuven, Leuven, Belgium
– Ghent University, Ghent, Belgium
– University of Antwerp, Antwerp, Belgium
– Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands
– Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France
– The University of Delaware, Newark, Delaware, USA
– Duke University Medical Sciences, Durham, North Carolina, USA
– The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

Publicaties onderzoek inflammatoir borstcarcinoom (chronologisch)

Bertucci F, Boudin L, Finetti P, Van Berckelaer C, Van Dam P, Dirix L, Viens P, Gonçalves A, Ueno NT, Van Laere S, Birnbaum D, Mamessier E. Immune landscape of inflammatory breast cancer suggests vulnerability to immune checkpoint inhibitors. Oncoimmunology. 2021 May 23;10(1):1929724. doi: 10.1080/2162402X.2021.1929724. PMID: 34104544; PMCID: PMC8158040.

Van Berckelaer C, Van Geyt M, Linders S, Rypens C, Trinh XB, Tjalma WAA, Van Laere S, Colpaert C, Dirix L, van Dam PA. A high neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio are associated with a worse outcome in inflammatory breast cancer. Breast. 2020 Oct;53:212-220. doi: 10.1016/j.breast.2020.08.006. Epub 2020 Aug 17. PMID: 32890963; PMCID: PMC7481565.

Iwase T, Harano K, Masuda H, Kida K, Hess KR, Wang Y, Dirix L, Van Laere SJ, Lucci A, Krishnamurthy S, Woodward WA, Layman RM, Bertucci F, Ueno NT. Quantitative hormone receptor (HR) expression and gene expression analysis in HR+ inflammatory breast cancer (IBC) vs non-IBC. BMC Cancer. 2020 May 18;20(1):430. doi: 10.1186/s12885-020-06940-z. PMID: 32423453; PMCID: PMC7236459.

Rypens C, Marsan M, Van Berckelaer C, Billiet C, Melis K, Lopez SP, van Dam P, Devi GR, Finetti P, Ueno NT, Bertucci F, Dirix P, Neven P, Vermeulen P, Dirix L, Van Laere SJ. Inflammatory breast cancer cells are characterized by abrogated TGFβ1-dependent cell motility and SMAD3 activity. Breast Cancer Res Treat. 2020 Apr;180(2):385-395. doi: 10.1007/s10549-020-05571-z. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32043194.

Bertucci F, Rypens C, Finetti P, Guille A, Adélaïde J, Monneur A, Carbuccia N, Garnier S, Dirix P, Gonçalves A, Vermeulen P, Debeb BG, Wang X, Dirix L, Ueno NT, Viens P, Cristofanilli M, Chaffanet M, Birnbaum D, Van Laere S. NOTCH and DNA repair pathways are more frequently targeted by genomic alterations in inflammatory than in non-inflammatory breast cancers. Mol Oncol. 2020 Mar;14(3):504-519. doi: 10.1002/1878-0261.12621. Epub 2020 Feb 5. PMID: 31854063; PMCID: PMC7053236.

Van Berckelaer C, Rypens C, van Dam P, Pouillon L, Parizel M, Schats KA, Kockx M, Tjalma WAA, Vermeulen P, van Laere S, Bertucci F, Colpaert C, Dirix L. Infiltrating stromal immune cells in inflammatory breast cancer are associated with an improved outcome and increased PD-L1 expression. Breast Cancer Res. 2019 Feb 18;21(1):28. doi: 10.1186/s13058-019-1108-1. PMID: 30777104; PMCID: PMC6380068.

Joglekar-Javadekar M, Van Laere S, Bourne M, Moalwi M, Finetti P, Vermeulen PB, Birnbaum D, Dirix LY, Ueno N, Carter M, Rains J, Ramachandran A, Bertucci F, van Golen KL. Characterization and Targeting of Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFRA) in Inflammatory Breast Cancer (IBC). Neoplasia. 2017 Jul;19(7):564-573. doi: 10.1016/j.neo.2017.03.002. Epub 2017 Jun 10. PMID: 28609680; PMCID: PMC5470553.

Bertucci F, Finetti P, Colpaert C, Mamessier E, Parizel M, Dirix L, Viens P, Birnbaum D, van Laere S. PDL1 expression in inflammatory breast cancer is frequent and predicts for the pathological response to chemotherapy. Oncotarget. 2015 May 30;6(15):13506-19. doi: 10.18632/oncotarget.3642. PMID: 25940795; PMCID: PMC4537030.

Jansen MP, Sas L, Sieuwerts AM, Van Cauwenberghe C, Ramirez-Ardila D, Look M, Ruigrok-Ritstier K, Finetti P, Bertucci F, Timmermans MM, van Deurzen CH, Martens JW, Simon I, Roepman P, Linn SC, van Dam P, Kok M, Lardon F, Vermeulen PB, Foekens JA, Dirix L, Berns EM, Van Laere S. Decreased expression of ABAT and STC2 hallmarks ER-positive inflammatory breast cancer and endocrine therapy resistance in advanced disease. Mol Oncol. 2015 Jun;9(6):1218-33. doi: 10.1016/j.molonc.2015.02.006. Epub 2015 Mar 4. PMID: 25771305; PMCID: PMC5528763.

Bertucci F, Finetti P, Vermeulen P, Van Dam P, Dirix L, Birnbaum D, Viens P, Van Laere S. Genomic profiling of inflammatory breast cancer: a review. Breast. 2014 Oct;23(5):538-45. doi: 10.1016/j.breast.2014.06.008. Epub 2014 Jul 4. PMID: 24998451.

Bertucci F, Ueno NT, Finetti P, Vermeulen P, Lucci A, Robertson FM, Marsan M, Iwamoto T, Krishnamurthy S, Masuda H, Van Dam P, Woodward WA, Cristofanilli M, Reuben JM, Dirix L, Viens P, Symmans WF, Birnbaum D, Van Laere SJ. Gene expression profiles of inflammatory breast cancer: correlation with response to neoadjuvant chemotherapy and metastasis-free survival. Ann Oncol. 2014 Feb;25(2):358-65. doi: 10.1093/annonc/mdt496. Epub 2013 Dec 2. PMID: 24299959; PMCID: PMC3905779.

Masuda H, Baggerly KA, Wang Y, Iwamoto T, Brewer T, Pusztai L, Kai K, Kogawa T, Finetti P, Birnbaum D, Dirix L, Woodward WA, Reuben JM, Krishnamurthy S, Symmans W, Van Laere SJ, Bertucci F, Hortobagyi GN, Ueno NT. Comparison of molecular subtype distribution in triple-negative inflammatory and non-inflammatory breast cancers. Breast Cancer Res. 2013 Nov 25;15(6):R112. doi: 10.1186/bcr3579. PMID: 24274653; PMCID: PMC3978878.

Woodward WA, Krishnamurthy S, Yamauchi H, El-Zein R, Ogura D, Kitadai E, Niwa S, Cristofanilli M, Vermeulen P, Dirix L, Viens P, van Laere S, Bertucci F, Reuben JM, Ueno NT. Genomic and expression analysis of microdissected inflammatory breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2013 Apr;138(3):761-72. doi: 10.1007/s10549-013-2501-6. Epub 2013 Apr 9. PMID: 23568481; PMCID: PMC3677826.

Van Laere SJ, Ueno NT, Finetti P, Vermeulen P, Lucci A, Robertson FM, Marsan M, Iwamoto T, Krishnamurthy S, Masuda H, van Dam P, Woodward WA, Viens P, Cristofanilli M, Birnbaum D, Dirix L, Reuben JM, Bertucci F. Uncovering the molecular secrets of inflammatory breast cancer biology: an integrated analysis of three distinct affymetrix gene expression datasets. Clin Cancer Res. 2013 Sep 1;19(17):4685-96. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-2549. Epub 2013 Feb 8. PMID: 23396049; PMCID: PMC6156084.

Inflammatory Breast Cancer: An Update – January 2012 – DOI:10.1007/978-94-007-3907-9 – ISBN: 978-94-007-3906-2

Lehman HL, Dashner EJ, Lucey M, Vermeulen P, Dirix L, Van Laere S, van Golen KL. Modeling and characterization of inflammatory breast cancer emboli grown in vitro. Int J Cancer. 2013 May 15;132(10):2283-94. doi: 10.1002/ijc.27928. Epub 2012 Dec 19. PMID: 23129218.

Lehman HL, Van Laere SJ, van Golen CM, Vermeulen PB, Dirix LY, van Golen KL. Regulation of inflammatory breast cancer cell invasion through Akt1/PKBα phosphorylation of RhoC GTPase. Mol Cancer Res. 2012 Oct;10(10):1306-18. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-12-0173. Epub 2012 Aug 15. PMID: 22896661.

Dirix LY, Vermeulen PB. Inflammatory HER2-positive breast cancer. Lancet Oncol. 2012 Apr;13(4):324-6. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70081-5. Epub 2012 Feb 28. PMID: 22377127.

Van der Auwera I, Limame R, van Dam P, Vermeulen PB, Dirix LY, Van Laere SJ. Integrated miRNA and mRNA expression profiling of the inflammatory breast cancer subtype. Br J Cancer. 2010 Aug 10;103(4):532-41. doi: 10.1038/sj.bjc.6605787. Epub 2010 Jul 27. PMID: 20664596; PMCID: PMC2939785.

Dawood S, Merajver SD, Viens P, Vermeulen PB, Swain SM, Buchholz TA, Dirix LY, Levine PH, Lucci A, Krishnamurthy S, Robertson FM, Woodward WA, Yang WT, Ueno NT, Cristofanilli M. International expert panel on inflammatory breast cancer: consensus statement for standardized diagnosis and treatment. Ann Oncol. 2011 Mar;22(3):515-523. doi: 10.1093/annonc/mdq345. Epub 2010 Jul 5. PMID: 20603440; PMCID: PMC3105293.

Van Laere S, Limame R, Van Marck EA, Vermeulen PB, Dirix LY. Is there a role for mammary stem cells in inflammatory breast carcinoma?: a review of evidence from cell line, animal model, and human tissue sample experiments. Cancer. 2010 Jun 1;116(11 Suppl):2794-805. doi: 10.1002/cncr.25180. PMID: 20503411.

Vermeulen PB, van Golen KL, Dirix LY. Angiogenesis, lymphangiogenesis, growth pattern, and tumor emboli in inflammatory breast cancer: a review of the current knowledge. Cancer. 2010 Jun 1;116(11 Suppl):2748-54. doi: 10.1002/cncr.25169. PMID: 20503405.

Van der Auwera I, Bovie C, Svensson C, Limame R, Trinh XB, van Dam P, Van Laere SJ, Van Marck E, Vermeulen PB, Dirix LY. Quantitative assessment of DNA hypermethylation in the inflammatory and non-inflammatory breast cancer phenotypes. Cancer Biol Ther. 2009 Dec;8(23):2252-9. doi: 10.4161/cbt.8.23.10133. Epub 2009 Dec 19. PMID: 19829046.

Vermeulen PB, Van Laere SJ, Dirix LY. Inflammatory breast carcinoma as a model of accelerated self-metastatic expansion by intravascular growth. Br J Cancer. 2009 Sep 15;101(6):1028-9; author reply 1030. doi: 10.1038/sj.bjc.6605251. Epub 2009 Aug 25. PMID: 19707200; PMCID: PMC2743373.

Laere SJ, Vermeulen PB, Dirix LY. cDNA microarray analysis of inflammatory breast cancer signatures. Methods Mol Biol. 2009;512:71-98. doi: 10.1007/978-1-60327-530-9_6. PMID: 19347274.

Van Laere S, Beissbarth T, Van der Auwera I, Van den Eynden G, Trinh XB, Elst H, Van Hummelen P, van Dam P, Van Marck E, Vermeulen P, Dirix L. Relapse-free survival in breast cancer patients is associated with a gene expression signature characteristic for inflammatory breast cancer. Clin Cancer Res. 2008 Nov 15;14(22):7452-60. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-08-1077. PMID: 19010862.

Van der Auwera I, Van Laere SJ, Van den Bosch SM, Van den Eynden GG, Trinh BX, van Dam PA, Colpaert CG, van Engeland M, Van Marck EA, Vermeulen PB, Dirix LY. Aberrant methylation of the Adenomatous Polyposis Coli (APC) gene promoter is associated with the inflammatory breast cancer phenotype. Br J Cancer. 2008 Nov 18;99(10):1735-42. doi: 10.1038/sj.bjc.6604705. Epub 2008 Oct 7. PMID: 18841156; PMCID: PMC2584952.

Van Laere S, Van der Auwera I, Van den Eynden G, Van Hummelen P, van Dam P, Van Marck E, Vermeulen PB, Dirix L. Distinct molecular phenotype of inflammatory breast cancer compared to non-inflammatory breast cancer using Affymetrix-based genome-wide gene-expression analysis. Br J Cancer. 2007 Oct 22;97(8):1165-74. doi: 10.1038/sj.bjc.6603967. Epub 2007 Sep 11. PMID: 17848951; PMCID: PMC2360452.

Van Laere SJ, Van der Auwera I, Van den Eynden GG, van Dam P, Van Marck EA, Vermeulen PB, Dirix LY. NF-kappaB activation in inflammatory breast cancer is associated with oestrogen receptor downregulation, secondary to EGFR and/or ErbB2 overexpression and MAPK hyperactivation. Br J Cancer. 2007 Sep 3;97(5):659-69. doi: 10.1038/sj.bjc.6603906. Epub 2007 Aug 14. PMID: 17700572; PMCID: PMC2360371.

Dirix LY, Van Dam P, Prové A, Vermeulen PB. Inflammatory breast cancer: current understanding. Curr Opin Oncol. 2006 Nov;18(6):563-71. doi: 10.1097/01.cco.0000245307.29026.0a. PMID: 16988576.

Van Laere SJ, Van der Auwera I, Van den Eynden GG, Elst HJ, Weyler J, Harris AL, van Dam P, Van Marck EA, Vermeulen PB, Dirix LY. Nuclear factor-kappaB signature of inflammatory breast cancer by cDNA microarray validated by quantitative real-time reverse transcription-PCR, immunohistochemistry, and nuclear factor-kappaB DNA-binding. Clin Cancer Res. 2006 Jun 1;12(11 Pt 1):3249-56. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-05-2800. PMID: 16740744.

Van der Auwera I, Van den Eynden GG, Colpaert CG, Van Laere SJ, van Dam P, Van Marck EA, Dirix LY, Vermeulen PB. Tumor lymphangiogenesis in inflammatory breast carcinoma: a histomorphometric study. Clin Cancer Res. 2005 Nov 1;11(21):7637-42. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-05-1142. PMID: 16278382.

Van Laere SJ, Van den Eynden GG, Van der Auwera I, Vandenberghe M, van Dam P, Van Marck EA, van Golen KL, Vermeulen PB, Dirix LY. Identification of cell-of-origin breast tumor subtypes in inflammatory breast cancer by gene expression profiling. Breast Cancer Res Treat. 2006 Feb;95(3):243-55. doi: 10.1007/s10549-005-9015-9. Epub 2005 Oct 27. PMID: 16261404.

Van den Eynden GG, Van Laere SJ, Van der Auwera I, Merajver SD, Van Marck EA, van Dam P, Vermeulen PB, Dirix LY, van Golen KL. Overexpression of caveolin-1 and -2 in cell lines and in human samples of inflammatory breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2006 Feb;95(3):219-28. doi: 10.1007/s10549-005-9002-1. Epub 2005 Oct 22. PMID: 16244790.

Van Laere S, Van der Auwera I, Van den Eynden GG, Fox SB, Bianchi F, Harris AL, van Dam P, Van Marck EA, Vermeulen PB, Dirix LY. Distinct molecular signature of inflammatory breast cancer by cDNA microarray analysis. Breast Cancer Res Treat. 2005 Oct;93(3):237-46. doi: 10.1007/s10549-005-5157-z. PMID: 16172796.

Van der Auwera I, Van Laere SJ, Van den Eynden GG, Benoy I, van Dam P, Colpaert CG, Fox SB, Turley H, Harris AL, Van Marck EA, Vermeulen PB, Dirix LY. Increased angiogenesis and lymphangiogenesis in inflammatory versus noninflammatory breast cancer by real-time reverse transcriptase-PCR gene expression quantification. Clin Cancer Res. 2004 Dec 1;10(23):7965-71. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-04-0063. PMID: 15585631.

Benoy IH, Salgado R, Van Dam P, Geboers K, Van Marck E, Scharpé S, Vermeulen PB, Dirix LY. Increased serum interleukin-8 in patients with early and metastatic breast cancer correlates with early dissemination and survival. Clin Cancer Res. 2004 Nov 1;10(21):7157-62. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-04-0812. PMID: 15534087.

Van den Eynden GG, Van der Auwera I, Van Laere S, Colpaert CG, van Dam P, Merajver S, Kleer CG, Harris AL, Van Marck EA, Dirix LY, Vermeulen PB. Validation of a tissue microarray to study differential protein expression in inflammatory and non-inflammatory breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2004 May;85(1):13-22. doi: 10.1023/B:BREA.0000021028.33926.a8. PMID: 15039594.

Colpaert CG, Vermeulen PB, Benoy I, Soubry A, van Roy F, van Beest P, Goovaerts G, Dirix LY, van Dam P, Fox SB, Harris AL, van Marck EA. Inflammatory breast cancer shows angiogenesis with high endothelial proliferation rate and strong E-cadherin expression. Br J Cancer. 2003 Mar 10;88(5):718-25. doi: 10.1038/sj.bjc.6600807. PMID: 12618881; PMCID: PMC2376338.