Hello!

Cancer Research Antwerp

Wie zijn wij?

Patiënten met kanker hebben nog steeds nood aan innoverend onderzoek dat hun overlevingskansen verbetert. In het Sint-Augustinus Ziekenhuis is deze behoefte de dwingende bestaansreden van de Afdeling Oncologische Research. Deze moderne afdeling bevat het Clinical Trial Office en de Translational Cancer Research Unit. De VZW Oncologische Research Antwerpen werd opgericht om het onderzoek dat door deze toonaangevende eenheden wordt uitgevoerd financieel te steunen. Wetenschappelijk onderzoek kost nu eenmaal veel geld.

Kankeronderzoek

De Afdeling Oncologische Research van de GZA Ziekenhuizen is een van de grootste kankeronderzoekscentra van het land. De nakende fusie tussen het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en de Ziekenhuizen Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) zal de slagkracht van deze afdeling nog vergroten. Zo zal immers het grootste oncologische centrum van het land worden gevormd met, voor het wetenschappelijk onderzoek, beschikbaarheid over een enorme populatie van patiënten en een omvangrijk en ervaren team van gemotiveerde medewerkers. Daarenboven heeft de Afdeling Oncologische Research nu al toegang tot het grootste radiotherapienetwerk van België, Iridium. Omvang, ervaring en motivatie zorgen voor een stimulerende omgeving om kankeronderzoek uit te voeren. Onder de stuwende leiding van Dr Philippe Huget en Dr Luc Dirix heeft de Afdeling Oncologische Research zich zo ontwikkeld tot een speler in het veld met internationaal aanzien.

  Focus op wetenschap

  Een uniek aspect van het kankeronderzoek in het GZA Ziekenhuis Sint-Augustinus is de aangehouden inspanning om een wetenschappelijke focus te hanteren. Door het concentreren van de aandacht op een beperkt aantal onderwerpen worden mensen en middelen optimaal ingezet en werd een onderzoekstraditie uitgebouwd die haar vruchten afwerpt in de vorm van, onder andere, een uitgebreid internationaal netwerk van samenwerkingen met andere toonaangevende onderzoeksgroepen. De wetenschappelijke focus wordt bewaakt door een wetenschappelijke beleidscommissie die wekelijks vergadert. Het Oncologisch Centrum GZA behandelt nu reeds 25% van alle patiënten met borstkanker van de provincie Antwerpen, dus het is vanzelfsprekend dat borstkanker een van de wetenschappelijke focussen vertegenwoordigt.

  Het Clinical Trial Office

  Het Clinical Trial Office van de Afdeling Oncologische Research voert klinische studies uit in samenwerking met de farmaceutische industrie om de werkzaamheid van nieuwe beloftevolle antikankermiddelen te testen. Deze eenheid heeft een performant kwaliteitssyteem dat al talrijke jaren telkens weer bij elke audit een certificaat volgens de geldende ISO-norm behaalt. Dit certificaat getuigt van de hoge kwaliteitsnormen die het Clinical Trial Office hanteert. Voor de farmaceutische industrie is deze expert-eenheid een vaste waarde en jaarlijks worden talrijke klinische studies tot een goed einde gebracht. Het Clinical Trial Office beperkt zich echter niet tot studies die worden gesponsord door de farmaceutische industrie. Een activiteit waar iedereen trots op is, is het uitvoeren van studies die worden ontworpen door de eigen onderzoekers, de zogenaamde ‘investigator driven studies’. Het Clinical Trial Office is een van de weinige studiebureaus in België die een alomvattende en ISO-gecertifieerde studieflow hebben ontwikkeld om een investigator driven studie volgens de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving te laten verlopen. Het kwaliteitsteam en verschillende projectmanagers verbeteren deze studieflow continu. De resultaten van alle klinische studies worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften met grote zichtbaarheid en impact in de oncologische wereld. De artsen-onderzoekers van het Oncologisch Centrum bouwen op deze manier een reputatie op die internationale samenwerking faciliteert.

  De Translational Cancer Research Unit

  De tweede eenheid van de Afdeling Oncologische Research van GZA is de Translational Cancer Research Unit. Een kwarteeuw geleden richtte Dr Luc Dirix, medisch oncoloog en afdelingshoofd Oncologische Research van de GZA Ziekenhuizen, deze onderzoeksgroep op die zich van in het begin tot doel heeft gesteld om borstkanker beter te begrijpen en deze kennis te vertalen naar een toename van de kans op genezing van de patiënt. Het Sint-ziekenhuis Augustinus geeft onderdak aan één van de grootste moederhuizen van België. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel aandacht besteed wordt aan een van de meest frequente vormen van kanker bij de vrouw. De onderzoekers van Translational Cancer Research Unit leveren al verschillende decennia een bijdrage aan het begrijpen van de biologie van een unieke en agressieve vorm van borstkanker, het inflammatoir borstcarcinoom (IBC). Dr Luc Dirix richtte in 2008 samen met teams uit Frankrijk en de Verenigde Staten het Inflammatory Breast Cancer International Consortium (IBC-IC) op en is een van de huidige leiders van dit consortium. Hij en zijn medewerkers hebben hun onderzoek wereldkundig gemaakt in talrijke vaak-geciteerde en hoogkwalitatieve wetenschappelijke publicaties. Het onderzoek van de Translational Cancer Research Unit is ‘vertalend’. Dit betekent dat getracht wordt om klinische waarnemingen te verklaren, maar ook dat bevindingen vanuit het laboratorium worden getoetst en toegepast in de kliniek.

  Onze eigen biobank

  Dit vertalende onderzoek is enkel mogelijk indien de wetenschapper kan beschikken over lichaamsmateriaal van de patiënt met kanker. GZA en Iridium hebben daarom geïnvesteerd in een biobank. Deze biobank bevat duizenden weefselmonsters van (inflammatoire) borstkanker en een grote collectie van bloedmonsters van patiënten met kanker. De biobank van de Afdeling Oncologische Research heeft haar eigen toegewijde kwaliteitsmanager en medisch-laboratoriumtechnologen die ervoor zorgen dat het lichaamsmateriaal op degelijke wijze wordt bemonsterd, verwerkt en bewaard. Dit alles volgens de geldende ISO-norm en conform de regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Een unieke samenwerking

  Een tweede vereiste voor succesvol ‘translationeel’ of ‘vertalend’ kankeronderzoek is de samenwerking met, bijvoorbeeld, de borstkliniek van GZA (https://www.gzaziekenhuizen.be/specialismen/oncologie-kanker/borstkliniek) die ondertussen is uitgegroeid tot één van de grootste borstkankercentra in België. Deze borstkliniek omvat ook het Expertisecentrum IBC. Alleen door deze unieke interactie van het onderzoekslaboratorium, de biobank, gespecialiseerde kankerklinieken en een performant studiebureau kan hoogstaand kankeronderzoek worden uitgevoerd. Daarenboven investeert de Afdeling Oncologische Research in vaste medewerkers en stafleden met wetenschappelijke ervaring en visie (doctoraat op proefschrift), wat de bestendigheid van de wetenschappelijke inspanningen verzekert. Er is aanvullend een zeer goede samenwerking met de Commissie Medische Ethiek, met de Data Protection Officer en met de Patient Experience Manager van GZA. Samen met deze laatste werd een systeem van patiëntenparticipatie uitgebouwd zodat ook de patiënt een stem heeft die de richting van het wetenschappelijk onderzoek van de Afdeling Oncologische Research beïnvloedt.De combinatie van de opgesomde elementen vormt een unieke en solide basis voor waardevol kankeronderzoek in het ziekenhuis Sint-Augustinus. Samen met de kritische blik en inzet van de talrijke onderzoekers verantwoorden ze ook uw samenwerking met ons.

  Wetenschappelijk onderzoek kost veel geld. Uw financiële steun is onontbeerlijk.

  Waar willen we naartoe?

  De lat ligt hoog. De ambities van het team zijn gevormd door de reeds behaalde successen. Met het onderzoek naar het inflammatoire borstcarcinoom, de meest agressieve vorm van borstkanker, hebben we ons internationaal op de kaart gezet en werken we samen met andere leiders in dit onderzoeksveld. Dit blijkt uit de omvangrijke en groeiende lijst van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften van topniveau. Het doel op lange termijn is om een behandeling te ontwerpen om deze patiënten wereldwijd te helpen. Dit is geen geringe ambitie maar we zijn overtuigd dat dit haalbaar is. 

  Onze missie

  Cancer Research Antwerp vzw investeert in toonaangevend kankeronderzoek uitgevoerd in een van de grootste oncologische centra van België en draagt zo bij tot het verruimen van de inzichten in de biologie van kanker, tot de ontwikkeling van biomerkers die de prognose en het succes van een behandeling voorspellen en tot een verbetering van de behandeling van mensen met kanker.

  Cancer Research Antwerp vzw versterkt door haar financiële steun de vooraanstaande positie van onderzoeksteams van het Oncologisch Centrum GZA.

  Cancer Research Antwerp vzw streeft daarom naar langdurige en hechte relaties met partners die het onderzoek van het Oncologisch Centrum GZA willen steunen.

  De steun die we van u ontvangen is kostbaar en niet vanzelfsprekend. Daarom beperken we het aantal topics zodat we een excellent niveau kunnen behalen en behouden.  Zo trachten we al jaren te begrijpen hoe een kankercel omgaat met de cellen van de gastheer in een tumor. Ook in dit onderzoeksveld bepalen we mee de agenda in de wereld. De missie is om met onze internationale partners de communicatie tussen kankercel en gastheercel uit te buiten om tot een innoverend behandelingsconcept van kanker te komen.  We trekken dus op wereldniveau aan de kar en hebben voor beide onderzoeksdomeinen actieve internationale netwerken opgericht. Deze positie moeten we versterken.     

  Maak kennis met het Team

  Wij stimuleren de wetenschappelijke discussie en
  patiënten stimuleren onze alertheid